Vermeeren Makelaardij

Intro

Het leven en werken op het platteland en aan de buitenranden van dorpen en steden heeft vaak zijn eigen normen en waarden. Van werklustige agrariër tot van de rust genietende burger is er een behoorlijk scala aan activiteiten in dit veelal rustige en groene gebied. Dit, gecombineerd met de uitbreidingsdrang van steden en dorpen en een maatschappij, die graag meer natuurontwikkeling op het platteland wil laten plaatsvinden, brengt met zich mee dat de bewoners van dit veelal mooie gebied met diverse patstellingen te maken kunnen krijgen. Het is ons dan ook een genoegen om hier zelf ook onderdeel van uit te mogen maken en bij deze ontwikkelingen te mogen meedenken en meewerken en wij willen deze kennis dan ook graag aan eenieder overdragen.

Ado en Desirée Vermeeren


Commercial op Brabant 10 TV

Commercial op Brabant 10 TV met per maand 3 wisselende woningen


Vermeeren Makelaardij actief op televisie, radio en krant:

Interview op Brabant 10 TV

Commercials op radio Suc6 FM


Interview in de Ondernemer
van BN de Stem


“Een makelaar draagt een grotere verant­woordelijkheid dan menigeen denkt …”

Lees het hele interview