Vermeeren Makelaardij

Taxaties

Taxaties zijn niet alleen nodig bij de aan- of verkoop van een woning en/of de financiering hiervan, maar vaak ook bij de start, overname of beëindiging van een bedrijf, al dan niet met besloten of openbare vennootschappen. Ook in verband met het doen van aangifte van succesie- of schenkingsrechten zijn vaak goed onderbouwde taxatierapporten nodig. Het laten verrichten van een taxatie draagt sowieso bij aan het inzicht van vermogensontwikkeling van zowel bedrijfs- als privégoederen.

Ons standpunt is, dat alleen partijen, die zelf ook aankopen of verkopen en dicht bij de markt staan, dan ook de beste taxaties kunnen maken. Een taxatie is het weergeven van een te verwachten verkoopwaarde bij het concreet op de markt brengen van een object. Belangrijk is dan ook altijd om alle uitgangspunten goed te bespreken met de opdrachtgever en dit dan ook goed in een taxatierapport weer te geven. Tenzij anders overeengekomen, zult u van ons een uitgebreid en duidelijk rapport in tweevoud ontvangen, waarin alle uitgangspunten, duidelijk en overzichtelijk zijn weergegeven.