Vermeeren Makelaardij

Onteigening

Algemeen

De ruimte in Nederland is en blijft schaars en moet gedeeld worden met velen. Het gebeurt maar al te vaak, dat mooie en leuke locaties ten prooi vallen aan de uitbreidingsdrift van dorpen en steden. Maar ook de invulling van de natuur eist zijn ruimte op. In toenemende mate staat de overheid dan ook bij burgers op de stoep om hun ruimte te claimen. Dit zijn vaak behoorlijk ingrijpende en emotionele processen, waarbij u optimaal gesteund moet en kunt worden, en we het resultaat niet uit het oog mogen verliezen.

De zgn. Onteigeningswet en de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) zijn twee instrumenten van de overheid, die dan vaak genoemd worden. In deze twee wetten wordt uw schadeloosstelling geregeld, maar de manier waarop is vaak de vraag en de discussie. Als gediplomeerd onteigeningsdeskundige kennen we deze wetten op ons duimpje en weten we de wegen goed voor u te bewandelen om deze soms lange procedures tot een goed einde te brengen, waarbij een zeer goede schadeloosstelling en een tevreden klant het resultaat moet zijn. Belangrijk item hierbij is dat wij als een van de weinige kantoren thans niet voor de overheid werken, maar alleen maar namens de grondeigenaren en daarmee dus geen belangenverstrengeling kunnen hebben richting de overheid. Beide wetten zijn ondertussen door jurisprudentie al ver uitgekristalliseerd, echter geen van beide houdt rekening met de emotionele schade, die iemand heeft en daar wringt dan ook vaak de schoen in dergelijke processen. Belangrijk in dergelijke processen is de levens- en gezinsfase, sociale omstandigheden, waarin u verkeert en waarin u wilt verkeren, maar ook uw wensen ten aanzien van woon- en werkgenot. Voor elke object, zullen we dus apart met u, al deze facetten doorspreken, om tot een optimaal resultaat te komen.

Wet Voorkeursrecht Gemeenten

In toenemende mate wordt vaak eerst de Wet Voorkeursrecht Gemeenten gevestigd op gronden. Dit kan geschieden door een gemeente zelf en gebeurt meestal onverwacht. Het verplicht u verder niet direct tot iets, maar de enige consequentie is, dat u bij een evt. voorgenomen verkoop dit eerst aan desbetreffende gemeente moet aanbieden. Een vaak voorkomend misverstand is dat men het dan ook moet verkopen, maar dat is niet het geval. U bent tot niets verplicht en kunt zich veelal altijd terugtrekken uit de onderhandelingen en gewoon blijven zitten.

Het hele proces dient volgens bepaalde formaliteiten te verlopen, waarbij er veelal ook discussie over de prijs en voorwaarden ontstaat. In deze wet krijgt u eigenlijk alleen maar formeel de vrije verkoopwaarde van het object uitgekeerd. In het verleden zijn we al bij verschillen de WVG-zaken betrokken geweest in ondermeer Breda, Oosteind, Gilze en Rijen, Etten-Leur, Halderberge en sinds kort ook in Zundert.

Onteigeningswet

Wanneer er sprake is van verdergaande planvorming kan de overheid besluiten om tot verwerving van uw eigendommen over te gaan. Men is verplicht om vooraf te trachten om er in den minne met u uit te komen. Wanneer een overheidinstantie aangeeft om op basis van de Onteigeningswet zaken met u te willen doen, dan kunt u ervan verzekerd zijn, dat zij naast de vrije verkoopwaarde, ook nog inkomensschade en evt. bijkomende schades( o.a. verhuiskosten, stagnatieschade, evt. notaris- en hypotheekkosten, evt. drukwerkkosten en herinvestering schade). In een dergelijk geval heeft u bijna altijd recht op vergoeding van deskundigenkosten en hoeft u het dus voor de kosten zeker niet te laten. Objectieve en degelijke bijstand, verdienen zich vaak gemakkelijk terug en schroom niet om in dergelijke gevallen een vrijblijvend gesprek aan te vragen.